استخوان های دوست داشتنی

گاهی که می شکنم

دلم یه دوست می خواد دوستی که واقعا دوست باشه بی شیله پیله بی هیچ بد جنس بازی تو ذاتش عین خودم باشه حرف ببر بیار نباشه  اعصاب خورد کن نباشه بزله گو و شوخ باشه و هر چی می گم که بخنده  واقعا بخنده نه اینکه بگه نفهمیدم دوباره بگو   یعنی چی  ویا بگه من از شوخی خوشم نمییاد


دلم یه دوستی می خواد بغلش کنم پیشش کلی حرف بزنم بی هیچ ترسی از قضاوت شدن بی هیچ ترسی از اینکه بره و پشت سرم صفحه بزاره  یکی باشه که وقتی سها اذیتم می کنه بتونم پیشش آرامش پیدا کنم و اگه حرفی هم از سها و شیطونی هاش زدم تو کل کراست چرچ نره جار بزنه بچه اش بی تربیته  بچه اش شیطونه  یا بچه اش کثیفه


دلم یه بغل گنده می خواد که اول منو تو خودش جا نده و بعد بیرونم کنه که دوستای جدید باعث بشه منو یادش بره  دلم گردش م یخواد با دوستی که منو بفهمه قضاوتم نکنه بهم وصله نچسبونه از مهربونی هام سو استفاده نکنه و نگه عجب خر خوبی  یه کم سواری می گیرم بد  میگم هررری


دلم گوشی می خواد که بی اینکه نصیحتم کنه فقط بشنوه  دوستم داشته باشه بی هیچ شرطی دوستم داشته باشه
اگه شما دوستای مجازی هم نباشین که خیلی وقت ها بود که بریده بودم 


پ ن  نسرین کاش هیچ وقت به عنوان یه دوست تو زندگی ام پیدات نمیشد


پ ن  منظور از این پست دوست زمینی بود وگرنه همه ما یه دوست داریم که بی هیچ منتی به حرفمون گوش میدهنوشته شده در دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1389ساعت 10:26 ق.ظ توسط نینا نظرات (10)

Design By : Pars Skin